Çocuğunuzun;

Persentil Hesaplama Nedir?

Persentil yani büyüme eğrisi, bebeğinizin büyüme ve gelişiminin doktoru tarafından takip edilebilmesi için oluşturulmuş bir tablo sistemidir. Bu tablo Türkiye’deki bebeklerin gelişimine göre gerçek verilerle hazırlanmıştır ve ayına göre kız ya da erkek bebeklerin sahip olması gereken ideal boy ve kilo bilgilerini içermektedir. Büyüme ve gelişim hızları farklı olduğu için, kız bebek persentil hesaplama ve erkek bebek persentil hesaplama için iki farklı tablo kullanılır. Bu tablolar kullanılarak bebeklerde boy kilo persentil hesaplama yapılır ve büyümeleri takip edilir. Tablo takibi sayesinde doktor tarafından bebeğinizin büyümesindeki yavaşlama, durma ya da hızlanmalar tespit edilebilir.

Persentil Hesaplama Nasıl Yapılır?

Siz bebeğinizin aylık kontrollerine gittiğinizde, doktoru onun boyunu, kilosunu ve baş çevresini ölçtükten sonra bu değerleri persentil tablosuna girer. Persentil tablosu, çocuğunun cinsiyetinde ve ayında olan bebeklerin ortalama boy ve kilo değerlerini göstermektedir. Sizin bebeğinizin bilgileri girildiğinde, bebeğinizin boyu ve kilosunun, normal olarak kabul edilen bu değerlere göre nasıl olduğu ortaya çıkar. Örnek olarak 7 aylık kız bebeğinizin boyu 35 persentilde çıktıysa, o yaştaki kız bebeklerin %35 inden uzun, %65 inden kısa demektir. %3 ve %97 arasındaki değerler normal kabul edilir.

3 yaş üstü persentil hesaplama sadece boy ve kilo verileri ile yapılabilir. Bu iki bilgi çocuk persentil hesaplama için yeterli olmaktadır.

Bebeğim yeterince büyüyor mu?

Unutulmaması gereken şey şudur; persentillerde önemli olan istikrardır. Eğer bebeğiniz diğer bebeklere görece biraz zayıf veya kısa ise ve bu doğduğundan beri böyle gidiyorsa bu sorun değildir. Genetik potansiyeli bu şekilde olabilir. Ama boyu uzarken bir anda uzama sekteye uğrarsa ya da kilo artışı normalken bir anda gerilemeye geçerse tablo doktora gelişimde bir sorun olabileceği bilgisini verir. Böyle bir durumu doktorunuz mutlaka tespit edecektir. Doktoru bebeğin gelişiminde sorun görmediği sürece, persentil değerlerinden endişe duymayın. Bebeğini gelişiminde persentil tablosunda %3 ve %97’nin dışında kalan değerler bir gelişim problemini gösterir ve doktorun özel takip ve önerilerini gerektirir. %3’ün altındaki değerler bebeğin çok kısa ve zayıf olduğunu, %97’nin üzerindeki değerler de bebeğin çok uzun ve kilolu olduğunu ifade eder. 

Persentil Grafiği Nasıl Yorumlanır?

Bu eğrilerde 3 ve 97 persentil arasındaki tüm değerler normal kabul edilir. 50 persentil standart değerdir ve ortalama çocuk ölçüsünü gösterir. 3 persentil en kısa veya en zayıf normal çocuğu, 97 persentil en uzun veya en kilolu normal çocuğu gösterir. Örneğin; eğer 3 aylık bir kız bebeğin ağırlığı 35 persentile denk geliyorsa, kilosu o yaştaki kız çocuklarının %35’inden fazla, %65'inden ise daha az demektir.

Persentilde önemli olan, bebeğinizin gelişimi sürecince persentil değerlerinin kendi içinde tutarlık göstermesidir. Bebeğinizin büyüme eğrileri hakkında endişeleriniz varsa doktorunuza danışın.